Pasgeborenen zijn gevoeliger voor bacteriële infecties door hun lagere weerstand. Bij dergelijke infecties worden zij opgenomen in het ziekenhuis en krijgen vaak gedurende 7 dagen antibiotica via een infuus.

 

Bij oudere kinderen is het gebruikelijk om na 2 dagen, bij goed opknappen, de infuusbehandeling om te zetten naar een antibioticum drank of tabletten. Hierdoor kan de behandeling veilig thuis worden afgerond en kan het kind eerder naar huis. Er zijn reeds kleine onderzoeken gedaan welke suggereren dat het uitbehandelen met een antibioticum drank bij pasgeborenen ook veilig en effectief is.

 

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen dat doorbehandeling van een bacteriële infectie bij pasgeborenen met een antibioticum drank net zo goed werkt als een volledige behandeling via het infuus. In dit onderzoek worden voldragen pasgeborenen gedurende 48 uur behandeld met antibiotica via het infuus. Na 48 uur gaat de ene groep door met deze behandeling.  De andere groep gaat over op een antibioticum drank (amoxicilline/clavulaanzuur). De totale behandelingsduur voor beide groepen is 7 dagen. Bij dit onderzoek zijn 16 ziekenhuizen in Nederland betrokken.

 

Wanneer de uitbehandeling met een antibioticum drank veilig thuis kan plaatsvinden heeft dit een positief effect op de kwaliteit van leven; de opnameduur zal korter zijn en de normale gezinssituatie wordt sneller bereikt. De verwachting is tevens dat er een aanzienlijke kostenbesparing voor de gezondheidszorg zal zijn.